Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Třída

Výpočet dráhy atletického stadionu

Určete délku vnitřní a vnější běžecké dráhy. O kolik metrů musí mít závodníci posunuté startovní bloky, aby byly jejich dráhy stejně dlouhé?

Postup

  1. Na serveru https://mapy.cz/ najděte svůj oblíbený atletický stadion. Zvolte typ mapy či satelitního snímku a obrázek uložte přímo nástrojem "Stáhnout jako obrázek" nebo pomocí aplikace "Výstřižky". Dbejte na to, abystev obrázku ponechali grafické měřítko v levém dolním rohu mapy.
  2. Vložte obrázek do nákresny nástrojemToolbar Image
  3. Z grafického měřítka mapy určíme koeficient "meritko", kterým je třeba násobit úsečky v jednotkách GeoGebry, abyste získali skutečnou velikost v metrech. Sestrojte úsečku m50 = AB, která je obrazem 50 metrů dlouhého úseku ve skutečnosti.
  4. Změřte pomocí nástroje lomenná čára Toolbar Image délku jednoho oválu atletického stadionu.
  5. Nakreslete dráhu pomocí geometrických objektů úsečka Toolbar Image a kruhový oblouk Toolbar Image.
  6. Všimněte si, že úsečky i kruhové oblouky jsou v algebraickém okně reprezentovány číslem. Toto číslo není nic jiného než délka čáry. Teď můžete překontrolovat své přibližné měření nahrazením obvodu lomennou čarou.

Řešení

Řešení