Tutorial per a crear carpetes en la web de GeoGebra

Tema:
Termes
Ara ja es poden crear carpetes per organitzar els materials que creem amb el GeoGebra. Es poden crear carpetes i subcarpetes per a tenir una millor vista general dels nostres llibres i activitats.
Image

Creació una carpeta

Per a crear una nova carpeta aneu a la vostra pàgina personal i cliqueu a Crear Seleccioneu  Carpeta en el menú desplegable, introduïu el nom de la carpeta i cliqueu Crea.
Image
Image
Atenció! Podeu crear també subcarpetes obrint-ne una i clicant a Crear.

Com podem moure un material existent a dins d'una carpeta

Cliqueu en el botó Més del material que voleu moure i seleccioneu Mou a. Escolliu la carpeta a la qual voleu moure el material i cliqueu a Mou.
Image
Image
Atenció: També podeu moure els vostres materials a les carpetes amb l'opció d'arrossegar i deixar anar.

Navegació per les carpetes

Quan cliqueu en el nom d'una carpeta surt una barra de navegació a la capçalera de la pàgina que us permet saber en quina carpeta us trobeu en cada moment. Aquesta barra us serveix també per navegar pels vostres materials, carpetes i subcarpetes.
Image

Menú contextual de les carpetes

Podeu fer servir els tres punts al costat del nom de la carpetaper a canviar-li el nom, esborrar-la o moure-la.
Image
Atenció! També podeu moure les carpetes amb l'opció d'arrossegar i deixar anar.