GeoGebra kao poticaj i pomoć u rješavanju domaće zadaće

Primjer: Površina parcele u parku

Izračunavanje površine nepravilnog mnogokuta.
Komunalno poduzeće želi urediti zemljanu parcelu u gradskom parku. Treba izračunati površinu naznačene parcele ...
  • Potaknite učenike da prezentiraju u razredu koju su strategiju izračuna površine parcele odabrali i kako su izračunali traženu površinu. Neka međusobno usporede dobivene rezultate.
  • Predložite učenicima da u vidu projektnog zadatka samostalno osmisle sličan zadatak pri čemu ga mogu kreirati koristeći GeoGebru ili geometrijski pribor.