Kvadrātfunkcijas grafiks

Mainot kvadrātfunkcijas parametrus, maini tā grafiku

Paldies!