A harmonikus rezgőmozgás és a körmozgás kapcsolata

Figyeld meg a képet! [br]Milyen mozgást végez az óriáskerék egy kabinja különböző irányokból nézve? [br]A szimuláció segítségével megvizsgálhatod a két mozgás kapcsolatát. 
1. feladat
Nézd meg figyelmesen a két mozgást! Milyen hasonlóság figyelhető meg köztük?  
2. feladat
Figyeld meg a két test helyzetét! [br]Próbálj meg összefüggést keresni a két test függőleges kitérése között!  
3. feladat
Hasonlítsd össze a két testre ható erőket![br]Figyeld meg, hogyan változik a körmozgást végző testre ható erő függőleges komponense!
4. feladat
Hasonlítsd össze a két test gyorsulását![br]Figyeld meg, hogyan változik a körmozgást végző test gyorsulásának függőleges komponense!
5. feladat
Hasonlítsd össze a két test sebességét![br]Figyeld meg, hogyan változik a körmozgást végző test sebességének függőleges komponense!
6. feladat
Próbáld meg észrevételeidet matematikai formában is megfogalmazni! [br]Az eredményeket leellenőrizheted, ha elolvasod az Extrát. [br]Vesd össze eredményeidet a rezgőmozgás kitérés-idő, sebesség-idő és gyorsulás-idő grafikonjaival!  
7. feladat
Változtasd a körmozgás frekvenciáját, sugarát és tömegét![br] Fogalmazd meg, hogyan változik a rezgőmozgás amplitúdója és frekvenciája!

Elektromos kölcsönhatás

Biztosan mindenki tapasztalta már fésülködés közben, hogy a fésű magához vonzza a hajszálakat. Ezt a jelenséget már a görögök is megfigyelték. Észrevették, hogy a megdörzsölt borostyánkő (görögül elektron) különös állapotba kerül, a környezetében lévő anyagokra vonzó-, vagy taszítóerőt fejt ki.[br]Járjunk utána, mi lehet a jelenség oka!
Útmutatás
Vizsgálatainkat pontszerű testekkel kezdjük. Ne feledd el azonban, hogy ez csak modell, a valóságban minden testnek van kiterjedése![br] [br]A testeket az egér segítségével közelítheted és távolíthatod egymástól. [br]A csúszka segítségével változtathatod a testek töltését.
1. feladat
a) Változtasd meg az egyik test töltését! Figyeld meg, hogyan változik a test körüli elektromos mező![br][br]b) Mi történik, ha megváltoztatod a töltés előjelét?
2. feladat
Adj mindkét testnek pozitív töltést![br][br]a) Figyeld meg a rájuk ható erő irányát! Merre mutat a rájuk ható erő?[br][br]b) Változtasd az egyik töltés nagyságát! Hogyan változik a testekre ható erők nagysága a töltés növelésével és csökkentésével? [br][br]c) Hasonlítsd össze a különböző testekre ható erők nagyságát is! [br][br]d) Változtasd a töltések távolságát! Hogyan változik a testekre ható erők nagysága?[br][br]e) Végezd el az előző feladatot negatív töltésekkel is! Mi változik, ha negatív töltést[br]adsz mindkét testnek?[br][br]f) Fogalmazd meg, hogyan hatnak egymásra az azonos töltéssel rendelkező testek, és mitől függ a rájuk ható erő nagysága! 
3. feladat
a) Állítsd a két test töltését ellentétesre! Figyeld meg az erők irányát! [br][br]b) Hogyan változik a testekre ható erő, ha változtatod a töltések nagyságát?  [br][br]c) Hogyan változik a testekre ható erő, ha változtatod a töltések távolságát? [br][br]d) Fogalmazd meg, hogyan hatnak egymásra a különböző töltéssel rendelkező testek, és mitől függ a rájuk ható erő nagysága! 
4. feladat
a) Adj mindkét testnek azonos előjelű maximális töltést! Mérd meg a töltésekre ható erők nagyságát![br][br]b) Adj mindkét testnek ellentétes előjelű maximális töltést! Mérd meg a töltésekre ható erők nagyságát![br][br]c) Hasonlítsd össze a mérések eredményét!

Fénytörés a vízcseppben – Szivárvány

  Hogyan jön létre a szivárvány? Most kiderítheted.
1. feladat
a) Mikor, milyen időjárási körülmények között láthatunk szivárványt?[br][br]b) Hol helyezkedik el a szivárvány a Naphoz, illetve a megfigyelőhöz képest? 
2. feladat
Vizsgáld meg az elsődleges szivárvány sugármeneteit!  A csúszkával a beérkező fénysugár vízszintessel bezárt szögét változtathatod.[br][br]a) Hasonlítsd össze az elsődleges és a másodlagos szivárvány sugármeneteit! [br][br]b) Figyeld meg az elsődleges és másodlagos szivárványban a színek sorrendjét!  
3. feladat
a) Miért látjuk színesnek a szivárványt?[br][br]b) Hogyan helyezkednek el a színek az elsődleges és a másodlagos szivárványban?
4. feladat
Miért látjuk a másodlagos szivárványt halványabbnak?  
5. feladat
Ha minden esőcsepp ugyanúgy bontja fel a fehér fényt, akkor hogyan lehetséges,[br]hogy a szivárvány színei mégis sávokban jelennek meg az égen?  

Elektrondiffrakció ─ Hullámhosszmérés

Változtasd az elektront gyorsító tér feszültségét, és figyeld meg, hogyan változik az elhajlási gyűrűk sugara!
Útmutatás
A kiválasztott feszültséggel felgyorsított elektron vékony grafitrétegen halad át. A jobb egérgomb segítségével több irányból megnézheted az összeállítást!  A mérést úgy végezzük el, hogy az elhajlási képet szemből látjuk. [br]Ha a csúszka zöld, beállíthatod a kívánt gyorsítófeszültséget. 
A mérés gomb megnyomása után a mérőszakasz segítségével megmérheted az elhajlási gyűrűk sugarát. Mindig a zöld színű gomb aktív. 
A rögzítés gomb megnyomásával rögzítheted a mérési eredményeket a táblázatban.  
1. feladat
Határozd meg több különböző gyorsító feszültség esetén az elektron hullámhosszát!
1.1. feladat
Mérd meg az első erősítés középponttól vett távolságát!
1.2. feladat
Számold ki a mért adatok alapján az elektron hullámhosszát![br]Az eszközben a grafit és az ernyő távolsága [i]l[/i] = 0,2 m, a grafit rácsállandója [i]d[/i] = 0,142 nm.
1.3. feladat
Ellenőrizd a számolás eredményét a program segítségével!
1.4. feladat
Ismételd meg a számolást a 2. és 3. erősítési helyeknél is![br][br][br]
Kiegészítő kérdések
2. kérdés
 
1. kérdés
A fénytanból tanultak alapján sorold fel, mely jelenségek azok, amelyek csak a hullámtermészettel magyarázhatók!
2.1. kérdés
Hasonlítsd össze a grafit rácsállandójának értékét és az elektronok hullámhosszának értékét!
2.2. kérdés
Mely sugárzások mutatják az elhajlás jelenségét a grafitrácson?
3. kérdés
Hogyan viselkedik a látható fény grafitrácson?
4. kérdés
Nézz utána, milyen gyakorlati alkalmazása van a diffrakciós módszereknek!

Az üvegházhatás molekuláris magyarázata

Napjainkban a Föld egyik legnagyobb környezeti problémája az üvegházhatás erősödése.  Az animáció-sorozat bemutatja, hogy a légkörben található üvegházgázok hogyan fokozzák ezt a hatást, és segít megérteni az üvegházhatás lényegét.  
1. feladat
Indítsd el az animációt, és nézd meg, hogy mi történik az egyes gázmolekulákkal az infravörös sugárzás hatására!
2. feladat
Figyeld meg, hogyan változik a gázmolekulák forgási sebessége!
3. feladat
Figyeld meg, hogy merre halad a gerjesztett gázmolekulából kilépő foton!
4. feladat
Milyen természetes és mesterséges eredetű üvegházgázok találhatók a légkörben?  

Information