Linære funksjoner - stigningstall og konstantledd 2

Ved å bevege på gliderene kan du se hvordan stigningstallet og konstantleddet påvirker grafen til funksjonen.

Information: Linære funksjoner - stigningstall og konstantledd 2