Funktion suurin ja pienin arvo välillä

Tutki funktion kuvaajaa tietyllä välillä. Raahaa siniset verhot siten, että funktiosta näkyy vain pyydetty alue.