Kosinusni izrek

Avtor:
Hana
Kosinusni izrek nas spominja na Pitagorov izrek. Ali je to naključje? Z razliko od Pitagorovega izreka lahko kosinusni izrek apliciramo v poljubnem trikotniku. Omogoča nam, da v trikotniku, kjer poznamo dolžini dveh stranic in velikost kota, ki ga stranici oklepata, izračunamo tretjo stranico.
- Pokaži, da je Pitagorov izrek je poseben primer kosinusnega izreka! - Izrek izpelji še za ostali dve stranici!