השתנות שטח בתוך משולש 1

material.authors
nurit hadas
בפעילות זו תבדקו איך משתנה שטח משולש בתוך משולש ישר-זווית שאורכי ניצביו קבועים

לפניכם משולש ישר-זווית שאורכי ניצביו קבועים . בתוך המשולש משורטט משולש נוסף גררו את הקודקוד ותארו

איך משתנה שטח המשולש הצבוע כשאורך הצלע משתנה

שרטטו גרף משוער בדקו את השערתכם: הקישו על הריבוע שמות הצירים ושרטוט הגרף גררו את והגרף יצטייר. השוו עם הגרף ששרטטתם והסבירו רשמו בשורה שמתחת למסך פונקציה מתאימה להשתנות הזו האם הגרף שהצטייר הוא הגרף שהתקבל בעת הגרירה עברו לפעילות השתנות בתוך משולש 2