Lisää derivoimissääntöjä

[size=200]6. [math]\LARGE\textcolor{blue}{D(fg)=f'g+fg'}[/math] [/size]   [br][br]  [math]\Large D(2x^2-3x)(5x-1)[/math][br][br]Tässä tehtävässä kaavan [i]f[/i] ja [i]g[/i] ovat [br][br]  [math]\Large\begin{eqnarray} f(x)=2x^2-3x&\Rightarrow&f'(x)=4x-3\\[br]g(x)=5x-1&\Rightarrow&g'(x)=5\end{eqnarray}[/math].[br][br]Tällöin kysytty derivaatta saadaan laskettua[br][br]   [br]  [math]\Large D(2x^2-3x)(5x-1)\vspace{5mm} \\ [br]\Large =\overbrace{(4x-3)}^{f'}\;\overbrace{\vspace{5mm}(5x-1)}^g+\overbrace{(2x^2-3x)}^f\cdot \overbrace{5}^{g'}\\[br]\Large =30x^2-34x+3[/math] [br][color=#0000ff][color=#000000][br][br][size=200]7. [math]\LARGE \textcolor{blue}{Df^n=nf^{n-1}f'}[/math][/size][/color] [/color] [br][br]Seuraavassa esimerkissä kaavan [i]f[/i] on [math]\Large f(x)=5x^3-2x[/math] ja kaavan [i]n = 7. [/i]Lisäksi [math]\Large f'(x) = 5\cdot 3x^{3-1}-2\cdot 1= 15x^2-2.[/math][br]  [br][br]    [math]\Large D(5x^3-2x)^7=\underbrace{7}_{n}\underbrace{(5x^3-2x)^6}_{f^{n-1}}\underbrace{(15x^2-2)}_{f'}[/math][br]        [br][br][br][br][color=#0000ff][color=#000000][size=200]8.[/size][/color] [math]\LARGE \textcolor{blue}{D\frac{f}{g}=\frac{f'g-fg'}{g^2}}[/math][/color] [br][br][br]Tehtävässä [math]\Large D\frac{x+3}{x^2+x}[/math] kaavan termit ovat [br][br]  [math]\Large\begin{eqnarray} f(x)=x+3 &\Rightarrow&f'(x)=1\\[br]g(x)=x^2+x&\Rightarrow&g'(x)=2x+1\end{eqnarray}[/math].[br][br]Tällöin [br][br]  [math]\Large D\frac{x+3}{x^2+x}\\[br]\Large=\frac{\overbrace{1\cdot(x^2+x)}^{f'g}-\overbrace{(x+3)(2x+1)}^{fg'}}{\underbrace{(x^2+x)^2}_{g^2}}\\[br]\Large =\frac{-x^2-6x-3}{(x^2+x)^2}[/math][br]        [br]

Information: Lisää derivoimissääntöjä