Kostnadsfunksjon

Dette er en oppgave fra 1T prøve 20/11.

Her kan vi legge inn mer tekst