Undersök tre olika trianglar

Författare/skapare:
Anders Björling
Område(n):
Trianglar
Undersök tre olika trianglar - rätvinklig, likbent och liksidig
Bestäm vilken triangel som är likbent, liksidig och rätvinklig. Rita dem i ditt räknehäfte och sätt namn på dem. (För att rita den liksidiga måste du använda gradskiva) Skriv också en kort beskrivning i text under varje triangel. Vad blir summan av vinklarna i de olika trianglarna? Gäller detta för alla trianglar?