Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Elementa I.9: Kulmanpuolittajan konstruointi

Eukleideen Elementan lause I.9: Kulmanpuolittajan konstruointi. Klikkaa nuolista lauseen todistus vaihe vaiheelta.
  1. On konstruoitava piste F siten, että jana AF puolittaa kulman CAB.
  2. Valitaan puolisuoralta AB piste D, joka on eri kuin piste A. Esimerkiksi D=B. Piirretään ympyrä, jonka keskipiste on A ja säde AD eli AB. [P3]
  3. Olkoon E puolisuoran AC ja ympyrän leikkauspiste.
  4. Piirretään ympyrä, jonka keskipiste on E ja säde EB. [P3]
  5. Piirretään ympyrä, jonka keskipiste on B ja säde BE. [P3]
  6. Olkoon F näiden ympyröiden leikkauspiste.
  7. Piirretään jana AF. [P1]
  8. Kolmiot ABF ja AEF ovat yhtenevät [I.8], joten vastinkulmina kulma BAF = kulma EAF ja jana AF puolittaa kulman CAB.