Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Suma i resta de 3 fraccions amb parèntesis

Escull la dificultat amb el cursor lliscant de color blau.
1.- Escull el grau de dificultat. 2.- Resol la operació a la llibreta. 3.- Comprova mitjançant la barra lliscant RESOLUCIÓ si és correcta. 4.- Rectifica els possibles errors. 5.- Prem NOU EXERCICI per tornar a començar. Repeteix els passos tant com creguis necessari. Material Original de Ramón Nolla