Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

šesterostrana prizma

Zadana je pravilna šesterostrana prizma osnovnog brida a = 2 cm i visine v = 4 cm. a)     Izračunaj volumen prizme. b)     Izračunaj oplošje prizme.  c)     Izračunaj duljinu veće prostorne dijagonale prizme. d)     Koji lik čini presjek prizme ravninom okomitom na osnovku prizme koja sadrži veću prostornu dijagonalu? Kolika je njegova površina? e)    Izračunaj duljinu manje prostorne dijagonale prizme. f)      Koji lik čini presjek prizme ravninom okomitom na osnovku prizme koja sadrži manju prostornu dijagonalu? Kolika je njegova površina? g)     Koji kut zatvaraju veća i manja prostorna dijagonala prizme povučene iz istog vrha? h)    Koji lik čini presjek prizme ravninom koja sadrži osnovni brid prizme i veću prostornu dijagonalu? Kolika je njegova površina?