Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Menu Opties

Je opent het menu Opties door te klikken op de knop  Menu in de rechterbovenhoek van het GeoGebra scherm. Selecteer het menu  Opties. Opties voor heel de constructie kan je wijzigen in het menu  Eigenschappen

Probeer het zelf...

Opgave

1.Toolbar ImageToon de gebruiksvriendelijke beschrijving van de objecten in het Algebra venster door te klikken op het menu Opties. Selecteer Algebraïsche beschrijvingen.
2.Toolbar ImageWijzig de afronding door te klikken op het menu Opties. Selecteer in Afronden het aantal gewenste decimalen.
3.Toolbar ImageVerander het labelen van nieuwe objecten door te klikken op het menu Opties. Selecteer Alle nieuwe objecten in Labels.
4.Toolbar ImageVerander de lettergrootte in het applet door te klikken op het menu Opties. Selecteer 18 pt in Lettergrootte.
5.Toolbar ImageVerander de taal door te klikken in het menu Opties. Kies in Taal tussen Dutch / Nederlands (Belgium) en Dutch / Nederlands (The Netherlands).

Items van het menu Opties

Algebraïsche beschrijvingen Je kunt hier bepalen hoe objecten getoond worden in het Algebra Venster. Er zijn drie mogelijkheden:
  • Waarde: toon de waarde van het object.
  • Definitie: gebruiksvriendelijke definitie van het object, b.c. "Snijpunt van a en b."
  • Commando: toon het commando waarmee het object gecreëerd werd, b.v. "Snijpunten[a,b]".
Afronding Met dit menu item kan je het aantal decimalen bepalen waarmee getallen worden getoond op het scherm. Opmerking: Hiermee rond je de waarde van de getallen zelf niet af. Je bepaalt enkel hoeveel decimalen er getoond worden. Toolbar ImageLabel  Je kunt bepalen of het label van nieuw gecreëerde objecten al dan niet getoond wordt. Je kunt kiezen tussen de instellingen Alle nieuwe Objecten, Uitgeschakeld, Enkel nieuwe punten en Automatisch. Opmerking: Automatisch toont de labels van nieuw gecreëerde objecten wanneer het Algebra venster getoond wordt. Toolbar ImageLettergrootte Dit menu item bepaalt de lettergrootte voor labels en tekst in puntgootte(pt). Opmerking: Wanneer je GeoGebra gebruikt in presentaties, maakt een grotere lettergrootte je constructie beter leesbaar. Toolbar ImageTaal GeoGebra is veeltalig en je kunt de taalinstelling wijzigen. Dit beïnvloedt alle invoer, commando's inbegrepen, en alle uitvoer. Opmerking: Er zijn verschillen tussen de Nederlandse versies voor België en Nederland. Welke taal ook geselecteerd is, het icoon met de wereldbol leidt je steeds naar het menu Taal. Alle namen van talen worden steeds getoond in het Engels. Nederlands vind je dus onder de naam Dutch. Toolbar ImageInstellingen Opslaan GeoGebra onthoudt je voorkeuren (b. v. instellingen in het menu Opties, de huidige Knoppenbalk en instellingen voor het Tekenvenster) wanneer je Instellingen opslaan selecteert in het menu Opties. Standaardinstellingen herstellen Met dit menu item kan je de standaardinstellingen herstellen.

Tip

In de GeoGebra Handleiding vind je meer informatie over het menu  Opties Menu.