Talesov izrek

Poglavje:
Trikotniki
Starodavni grški matematik Tales iz Mileta je poznal lastnosti podobnih trikotnikov. Ob Keopsovo piramido je zapičil palico z znano višino. Z merjenjem dolžin senc palice in piramide ter s pomočjo razmerij istoležnih stranic podobnih trikotnikov je izračunal višino piramide. Premikaj lego sončnih žarkov (povleci točko). Vklopi vidnost trikotnikov in njunih oglišč. Dolžine objektov so prikazane v staroegipčanski dolžinski meri — "kubit". Dolžino sence piramide izmerimo od središča kvadrata (točka F) do vrha sence piramide (točka E). Dolžino sence palice nastavi na 4 kbt.
Kolikšna je višina piramide, če veš, da je 1 kbt = 0,52 m? (R: Približno 146 m.)