Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

X(63) Isogonal conjugate of X(19)

isogonal conjugate of X(19)

Triangle center X(19), the Clawson point is constructed as follows:
 • Start from a reference triangle is labeled ABC.
 • Its orthic triangle, A'B'C', is formed by the feet of the altitudes of triangle ABC - for example, A' is the point in which the altitude through A meets side BC.
 • The extangents triangle, labeled A"B"C", is formed by the lines externally tangent to the excircles of triangle ABC.
 • The lines A'A", B'B", C'C" concur in the Clawson point Cl, of triangle ABC.
The isogonal conjugate of Cl, triangle center X(19) can be constructed as follows:
 • Reflect the lines ACl, BCl, CCl about the bisectors of the triangle ABC (=blue lines)
 • These blue lines cross at the triangle center X(63). The barycentric coordinates of this point depend on the angles of the triangle.

isogonale toegevoegde van X(19)

Je vindt X(19), het punt van Clawson op de volgende manier:
 • Start van een referentiedriehoek ABC.
 • De hoogtedriehoek A'B'C' wordt gevormd door de voetpunten van de hoogtelijnen van ABC - zo is b.v. A' het punt waar de hoogtelijn vanuit A de zijde BC snijdt.
 • De driehoek A"B"C" wordt gevormd door de snijpunten van de raaklijnen aan de aangeschreven cirkels van ABC.
 • De lijnen A'A", B'B", C'C" snijden elkaar in het punt van Clawson Cl.
Het isogonale toegevoegde punt van het driehoekscentrum X(19) construeer je als volgt:
 • Spiegel de rechten ACl, BCl, CCl t.o.v. de bissectrices van ABC (=blauwe lijnen).
 • Deze blauwe lijnen snijden elkaar in het driehoekscentrum X(63).
De barycentrische coördinaten van dit punt worden bepaald door de hoeken van de driehoek.