Optimale route bepalen (Snellius)

Optimale route

Applet behorend bij het paper "Snel, sneller, Snellius", geschreven door Eline Westerhout voor de masteropleiding wiskunde (1e-graads) aan de NHL. Voor de link naar het paper, bezoek de a href="http://lingwest.wordpress.com/artikelen/" target="_BLANK"website/a.