זוויות במצולע משוכלל

מהי הזווית הפנימית של מצולע משוכלל בעל n צלעות?
1. לפניכם מחומש משוכלל החסום במעגל. א. הסבירו את מבנה האיור. כמה משולשים חופפים לפניכם? ב. הסבירו מדוע משולש ABO שווה שוקיים. ג. כיצד ניתן לחשב את הזווית המרכזית AOB ? ד. כיצד נחשב את זוויות הבסיס של המשולש ABO ? ה. מהי הזווית הפנימית של מחומש משוכלל? 2. חזרו על החישובים שבצעתם מהסעיף הקודם עבור מתומן משוכלל. 3. הביעו את הזווית הפנימית של מצולע משוכלל בעל n צלעות באמצעות n.