Параллелограмм

Зохиогч:
Sunrise
Параллелограммын тодорхойлолт: Эсрэг хоёр тал нь хос хосоороо тэнцүү бөгөөд параллель дөрвөн өнцөгтийг параллелограмм гэнэ.