Gebruikersrechten

De Owner of Teacher van een groep kan verschillende gebruikersrechten toekennen voor elk groepslid. Hij beslist of een lid bestanden kan bekijken of vewerken. Opmerkingen: Er zijn enkele verschillen tussen de gebruikersrechten in de twee typen van groepen: Collaboration Space enClassroom.

Collaboration Space

Owner Owners kunnen leden toelaten tot de groep en de gebruikersrechten van de groepsleden wijzigen. Bovendien kunnen Owners posts, commentaar en bestanden toevoegen. Ze kunnen ook de instellingen voor de groep en de bestanden wijzigen. Editor Editors kunnen nieuwe posts en bestanden toevoegen en commentaar geven op bestaande posts. Ze kunnen de Groepinstellingen aanpassen en bestanden bewerken met de instelling Leden met Editor rechten kunnen bewerken. Opmerkinf : Bestandsinstellingen kan je wijzigen door de tab Bestanden te selecteren. Klik vervolgens op de knop . Follower Followers kunnen posts, bestanden en commentaren van een groep lezen. Opmerking: Hoewel Followers zelf geen posts en bestanden kunnen toevoegen, kunnen ze wel reageren op bestaande posts.

Classroom

Teacher Teachers kunnen leden toelaten tot de groep en de gerbuikersrechten van de groepsleden wijzigen. Ze kunnen ook de groepinstellingen wijzigen, posts, commentaar en bestanden toevoegen. Teachers kunnen ook feedback geven aan bijdragen van leerlingen. Student Students kunnen posts, bestanden en commentaren bekijken. Ze kunnen aan oefeningen werken die opgeslagen werdern in de groep. Ze kunnen ook commentaar geven op de feedback van de leerkracht.  Opmerking: Een Leerkracht kan in de Groepinstellingen bepalen welke studenten bestanden en posts kunnen toevoegen. Follower Followers kunnen posts, bestanden en commentaren van een groep lezen. Maar ze kunnen geen feedback bekijken. Opmerking: Teachers kunnen in de Groepinstellingen bepalen welke Followers bestanden of posts kunnen toevoegen aan de groep.