Continuïtat d'una funció amb paràmetres

Maneig Applet: 1.- Estudia la funció a trossos: identifica els trossos -observa que hi ha dos punts a tenir en compte , identifica els paràmetres i . 2.- Observa la gràfica de la funció . Mou els paràmetres i . 3.- Per quins valors de i , la funció és contínua ? 4.- Fes un estudi de la funció.