Tesela Cairo.

Persoa autora:
Chus
Esta tesela recibe o nome de Cairo, porque é moi común nalgunhas paredes e chans do Cairo. O pentágono irregular  constrúese a partires dun triángulo isósceles acutángulo, no que nos seus lados iguais adosámoslles senllos triángulos rectángulos isósceles. Na construción o triángulo isósceles de partida é áureo. Canto miden os ángulos do pentágono? Como son os seus lados? Cal é o seu eixe de simetría?