Mänguline matemaatika koos LEGO EV3 robotiga 4. - 6. klass

Huviringi näidisõppekava „Mänguline matemaatika koos LEGO EV3 robotiga 4.-6. klassis“ eesmärk on huviringi hubases õhkkonnas innustada lapse huvi matemaatika vastu. See toimub läbi reaaleluliste probleemide märkamise, nende lahendamiseks info otsimise, seejärel matemaatiliste lahenduste leidmise ning lõpuks matemaatilise teadmise ülekandmise teel robotikatse lahendamiseks. Kõik need erinevad etapid on põimitud ühtseks tervikuks interaktiivsetes GeoGebra töölehtedes.
Mänguline matemaatika koos  LEGO EV3 robotiga 4. - 6. klass

Table of Contents