פירוק תנועה לרכיבים

לפניכם תרשים עיקבות של גוף נע (הנקודות הירוקות) היטל התנועה על הצירים מסומן ע"י הנקודות האדומות והורודות

מהו העתק הקבוע בציר איקס

מה העתק הקבוע בציר האנכי

כתבו את משוואות התנועה לכל אחד מהצירים

כתבו את משוואת התנועה של הגוף