A15. La ferramenta "Angle". L'angle agut

Dibuixeu un angle agut anomenat alfa "α" Dues semirectes que comparteixen l’extrem, el vèrtex, divideixen el pla en dues regions anomenades angles. Per poder distingir-los, a cada regió se li dóna un nom (una lletra grega alfa α, beta β, gamma γ, delta δ, èpsilon ε... o d’altres alfabets a, b, c, d, e...) i es dibuixa un arc de semirecta a semirecta centrat en el vèrtex. Un angle agut és major a un angle nul (0º) i inferior a un angle recte (90º). 1r. Activeu la ferramenta "Semirecta" Toolbar Image i dibuixeu dues semirectes. La primera amb l’origen en el punt "A" i que passe pel punt "B", la segona amb el mateix origen i que passe pel punt "C". 2n. Anomeneu "r" a una semirecta i "s" a l’altra. 3r. Hi ha dues maneres per mostrar l’angle: Primera forma: Activeu la ferramenta "Angle" Toolbar Image i cliqueu els tres punts que defineixen les semirectes. (és molt important que el segon clic siga el punt del vèrtex). Si l’angle és superior o igual a 90º, activeu la ferramenta "Mou" Toolbar Image i desplaceu els punts fins que l’angle siga agut. Segona forma: Activeu la ferramenta "Angle" Toolbar Image i cliqueu les dues semirectes.Amb la ferramenta "Mou" Toolbar Image activada, també podeu moure els punts fins aconseguir l’angle agut. Les dues fletxes semicirculars situades en la part superior dreta de la finestra gràfica permeten reinicialitzar l’activitat. Si l’activitat està correcta tindreu 10 punts de forma automàtica.