Model geocèntric

Construcció que mostra de manera simplificada el model geocèntric de l'univers, tal com va ser desenvolupat en el segle II per Claudi Ptolomeu. La construcció mostra la Terra situada en el centre i un planeta que gira al seu voltant. Es pot visualitzar la trajectòria del planeta en la seva òrbita, el deferent i l'epicicle.