Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

SKLADNOST TRIKOTNIKOV

Lahko trdimo, da sta dva trikotnika skladna, če s togim premikom enega natanko prekrijemo z drugim. Ali obstajajo "ekonomični" kriteriji, ki nam omogočijo, da preverimo skladnost dveh trikotnikov, ne da bi jih premikali?
Ti kriteriji postavijo v razmerje tri elemente prvega s tremi elementi drugega trikotnika. - Ali je res, da je tri minimalno število razmerij? - Pri vsakem izreku odmisli en pogoj in preveri, če sta trikotnika še vedno skladna! - Ali bi lahko veljal še IV. Izrek: Dva trikotnika sta skladna, če se ujemata v dveh kotih? - Ali mora biti vsaj en element stranica? - Napiši izreke za skladnost dveh pravokotnih trikotnikov!