Własności równoległoboku

Autor:
anka1
Zielonym i niebieskim punktem można zmieniać położenie równoległoboku
Równoległobok to czworokąt, który ma dwie pary boków równoległych. Boki: ∘ Przeciwległe boki są równej długości. ∘ Przeciwległe boki są równoległe. Kąty: ∘ Przeciwległe kąty mają równe miary. ∘ Suma miar dwóch sąsiednich kątów równa jest 180°. ∘ Suma miar wszystkich kątów wewnętrznych wynosi 360°. Przekątne: ∘ Ma dwie przekątne, które przecinają się w połowie swojej długości. ∘ Dzielą równoległobok na dwie pary przystających trójkątów. Środek symetrii: ∘ Punkt przecięcia się przekątnych jest środkiem symetrii równoległoboku. Osie symetrii: ∘ Brak. Równoległobok jest: ∘ Trapezem.