Podudarnost #5

Author:
Radmila P
Висина која одговара основици једнакокраког троугла дијели угао наспрам основице на два једнака дијела. Докажи. 1. ( једнакокраки) из 1, 2. и 3. 2. (заједничка страница висина на основицу ) 3. ( подножје висине и висина пада окомито на основицу)