Höjden i en triangel

Författare/skapare:
Sandra Johansson

Instruktion:

Undersök hur höjderna dras i en triangel genom att dra i triangelns hörn (Punkterna A, B eller C) Ta reda på var höjden hamnar genom att klicka i kryssrutan.

Individuellt och gruppdiskussion

När du undersökt triangeln och dess höjder en stund, skriv ner dina tankar om det du sett. Diskutera sedan med dina kamrater i gruppen. Försök enas om hur det hänger ihop.