zadaci

Autor:
Slavica

zadaci

1.  Osni presek valjka je kvadrat površine . Odredi visinu i poluprečnik valjka. 2.   Pravougaonik dimenzija 16cm i 24cm rotira oko svoje duže stranice. Odredi visini i poluprečnik dobijenog tela. 3.   Osni presek valjka je pravougaonik visine H= 35cm i dijagonale d=37cm. Odredi poluprečnik osnove valjka. 4.   Koja je formula za površinu osnog preseka valjka? 5.   Kvadrat rotira oko jedne svoje stranice dužine 6cm. Odredi površinu osnog preseka valjka dobijenog rotacijom kvadrata,