Εγγράψιμο τετράπλευρο

Σ' αυτό το δυναμικό σχήμα θα εξετάσουμε πότε ένα τετράπλευρο είναι εγγράψιμο. Ο μεταβολέας δ αλλάζει το μέγεθος της γωνίας Δ και ο β αλλάζει το μέγεθος της γωνίας Β.