Spiegelbeelden tekenen zonder spiegelen

Versleep de eerste schuifknop en kies dus tegenover welke rechte je het spiegelbeeld van vierhoek ABCD wil tekenen. Teken het spiegelbeeld. Versleep nadien op een gepaste wijze de tweede schuifknop om je getekend spiegelbeeld te controleren. Druk nadien op volgende opgave of op het icoontje rechtsboven voor een nieuwe opgave.