Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Complexe getallen: Omzetten naar poolcoordinaten

Versleep de blauwe punt en ontdek zelf hoe je van het complexe getal de modulus en argument kan bepalen, en waarom je die gegevens nodig hebt bij de omzetting naar poolcoordinaten.
Ja mag de hoek ook in radialen uitdrukken. Er is hier gekozen voor graden omdat dat een bekender begrip voor je is.