Mértani helyes problémák

A címben szereplő problémák azok, amelyekre vonatkozó sejtések megfogalmazásában a GeoGebra a legnagyobb hatékonysággal alkalmazható. Ezért aztán itt érdemesnek látszik ennek a gyűjteménynek a megjelentetése és folyamatos bővítgetése. Ha az olvasók közül valaki talál megjelentetésre érdemes mértani helyes problémát, az készítsen anyagot róla, azután beletehetjük ebbe a gyűjteménybe is Ugyanez vonatkozik azokra az olvasókra is, akik a közölt problémák más, szebb, egyszerűbb, jobb megoldását ismerik.
Mértani helyes problémák

Tartalomjegyzék