Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Ders

TAM SAYILARDA TOPLAMA ÇIKARMA 'in kopyası

1. KAZANIM Tam sayıları yorumlar ve sayı doğrusunda gösterir. 2.KAZANIM Bir tam sayının mutlak değerini belirler ve anlamlandırır. 3. KAZANIM Tam sayılarla toplama ve çıkarma işlemlerini yapar; ilgili problemleri çözer. 4.KAZANIM Tam sayılarda çıkarma işleminin eksilenin ters işaretlisi ile toplamak anlamına geldiğini kavrar.

Yukarıda izlediğiniz video sizce neyi anlatmaktadır siz olsaydınız bu video konusunda hangi bakış açısıyla bakardınız?

n ve i sürgüsünü hareket ettirdiğinizde ne gözlemlediniz?Aşagıdaki boşluğa yazınız.

Sürgüleri hareket ettirdiğinizde A ve D noktası arasındaki mesafa nasıl değişiyor?Aşağıdaki boşluğa yazınız.

Aynı işaretli iki tam sayı toplanırken,sayıların mutlak değeri toplanır,sonuçta toplanan sayının soluna toplanan sayının ortak işareti yazılır. Sayı doğrusunda toplama işlemi yapılırken toplanan sayılardan birincisinin büyüklüğü kadar sıfırdan başlayarak ok çizilir. Toplanan diğer sayının okunun başlangıç noktası, ilk okun bittiği yerdir. Sayı pozitif ise sağa doğru, negatif ise sola doğru hareket edilir. Sonuç sıfırdan başlanarak sayı doğrusunun altına çizilir.

a sürgüsünü oynattığınızda ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?Aşağıdaki boşluğa yazınız.

b sürgüsünü oynatığınızda ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?Aşağıdaki boşluğa yazınız.

a ve b sürgülerini hep birlikte oynatığınızda ne gibi değişiklikler gözlemlediniz?Aşağıdaki boşluğa gözlemlediniğiniz ifade ile ilgili bir soru yazınız.

zıt işaretli iki tam sayı toplanırken mutlak değerce büyük olan küçük olandan çıkartılır ve sonucun işareti mutlak değerce büyük olanın işaretidir.Ayrıca tamsayılarda aynı işaretli ifadeler toplanırken nasıl bir değişiklik gözlemlediğini farkına vararak tam sayılarda zıt işaretli ve aynı işaretli kavramları birbirinden ayırt etme perspektifinden bakarak sonuca kolayca ulaşabilmeyi öğrenir.

tam-sayilar-ck5