Diagrama unificat: situació geomètrica inicial

Per últim, s’aplica el truc de girar el diagrama de velocitat un quart de volta en sentit horari. Com a resultat, el moviment del punt P ara és perpendicular al diagrama de velocitats; en compensació, s’integren en un únic diagrama l’òrbita i les velocitats.