Тойрог өнцөг

Зохиогч:
Уранцэцэг
Тойрог нь 360 градусын нум юм.