Undersöka symmetrilinjer i regelbundna polygoner

Författare/skapare:
Amela Hamza
Område(n):
Polygoner
Vi ska undersöka hur många symmetrilinjer finns i olika regelbundna månghörningar. Hur många hörn ska du ha på din månghörning bestämmer du genom att dra längst n linjen (den blåa). När du har valt en figur ska du undersöka hur många linjer man kan spegla figuren i utan att bilden förändras. Dra längst den gröna linjen så figuren speglas . För att man nu enkelt ska kunna räkna antalet symmetrilinjer kan man trycka stämpla knappen varje gång då figurer helt överlappar varandra. Sudda knappen använder du när du har räknat hur många symmetrilinjer du har stämplat på den valda figuren. Sedan kan du undersöka symmetrilinjer i nästa figur. Bestäm hur många hörn vill du ha på din nästa figur och upprepar processen. Lycka till!