Representació de les relacions trigonomètriques

Observa com canvien les relacions trigonomètriques quan varies l'amplada de l'angle