Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

GeoGebra: exemples d'aplicació a Infantil i Primària

Cercle de mestres ABEAM setembre 2021 XXIII Jornada de l'ABEAM 6 novembre 2021 XIV Jornada de l'Associació Catalana de GeoGebra 12 febrer 2022 Jornada d'Educació Matemàtica APMCM 19 novembre 2022 XVI Jornada de l'Associació Catalana de GeoGebra 17 febrer 2024
GeoGebra: exemples d'aplicació a Infantil i Primària

Taula de continguts