Poševni met

Avtor:
Barbara
Animacija prikazuje poševni met, pri tem zanemarimo zračni upor. Z drsniki nastavljamo parametre: - gravitacijo (za boljšo orientacijo so poleg še slike Lune, Zemlje in Jupitra v ustreznem razmerju) - začetno hitrost - kot meta (Za posebne primere izberemo kot 0/180° - vodoravni met, oziroma 90/270° za navpični met.) - čas po metu - ta drsnik lahko premikamo ročno ali zaženemo animacijo - premik tarče na zaslonu - s spodnjim drsnikom lahko nastavljamo višino podlage - do največ 300m pod točko meta (s tem drsnikom se spreminja tudi položaj tarče) Pri metu krogle se za njo rišejo sledi. Podobno kot pri brnaču je razdalja med pikami premosorazmerna hitrosti krogle. Z malo logičnega razmišljanja pri nastavitvah lahko zadanemo tudi tarčo. Animacijo zaženemo s pritiskom na gumb v spodnjem levem kotu, sledi pobrišemo s kombinacijo tipk Ctrl+F.
Sašo Šantelj, jul 2010