doğrusal denklemlerde farklı gösterimlerle soru çözümü

Yazar:
kader

Kar kalınlığı ve zaman arasındaki ilişkide hangi niceliğin bağımlı hangisinin bağımsız değişken olduğunu belirleyin.

Gözleme başlandığında kar kalınlığının kaç santimetre olduğunu belirleyin.

Kar kalınlığı ile gün arasındaki ilişkinin denklemini yazın.

Oluşturduğunuz denklemin grafiğini çiziniz