punt buiten lijnstuk

Onderwerp:
Coördinaten

tekens en grootte

Je kunt de cartesische coördinaten van om het even welk punt C in het vlak uitdrukken in functie van twee gegeven punten A en B. Je kunt C ook bepalen i.f.v. eenheidsvectoren en . De rechten AB, OA en OB verdelen hierbij het vlak in 7 gebieden. Ga na hoe deze rechten de grootte en/of het teken van de barycentrische coördinaten bepalen.