Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

El teorema de Bayes i les proves mèdiques

El teorema de Bayes i les proves mèdiques Una aplicació clàssica del teorema de Bayes diu: Hi ha una malaltia , de la que sabem la seva incidència a la població, i de la qual disposem d'una prova diagnòstica. Aquesta prova no és del 100% exacta, però coneixem la taxa de falsos positius i la taxa de falsos negatius. Si una persona dóna positiu a la prova, quina és la probabilitat que estigui realment malalta? Per visualitzar la situació amb aquesta construcció en primer lloc introdueix: La incidència que és la taxa (tant per 1) de la població en general que està malalta La taxa de falsos positius que és la probabilitat que una persona que no estigui infectat tingui un resultat positiu per a la malaltia. La taxa de falsos negatius és la probabilitat que una persona que està infectada tingui un resultat negatiu per a la malaltia.