Helling van een kromme in een punt

Onderwerp:
Afgeleide, Raaklijn

Met dank aan Anniek Poelman

Gegeven: de functie y=f(x)=x² met een vast punt A Gevraagd: de raaklijn aan de grafiek van f in dit vast punt A Methode: de richtingscoëfficient van de raaklijn benaderen met de "koorde" PQ door P te laten naderen tot A A =vast punt = (a,f(a)) P= veranderlijk punt = (x,f(x))=(x,x²) Klik op de +1 knop om de opeenvolgende benaderingen voor de raaklijn (in het vast punt A) te bepalen.
College ten Doorn