Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Paraabeli kartioleikkauksena

Paraabeli kartioleikkauksena Rakennetaan appletti, jossa kartio leikataan sivujanan suuntaisella tasolla. Tällöin kartioleikkaus määrittelee paraabelin. Origohuippuinen paraabeli Ratkaisu: Kartion toinen sivujana piirretään (y,z)-tasoon y-akselin suuntaisena. Kartion vaipan vastakkaisella puolella oleva sivujana kulkee origon kautta. Kartion akseli on sitten näiden suorien kulmanpuolittaja. Kartion vaipan ja xy-tason leikkaus on vaadittu paraabeli. Tarkemmat ohjeet ja komennot: http://www.palokarki.net/cas/kartiol_paraabeli.html