Negativa tal

Här ges du möjlighet att träna addition och subtraktion av negativa tal. Följ instruktionerna i fönstret och arbeta med punkt 1-3 tills du är helt säker på resultaten.

© Bo Silborn och Gleerups Utbildning AB